Implantologija

ZUBNI IMPLANTATI

Implantat je titanski vijak potpuno biokomplatibilan s našim organizmom. Kirurškim zahvatom implantat se ugrađuje u kost. Nakon što se veže s kosti na njih se pričvršćuju krunice, mostovi ili proteze.

ALL-ON4 / ALL-ON6

ALL-on koncept obuhvaća ugradnju 4 ili više implantata kojima se nadoknađuje potpuna bezubost. Detaljnom analizom kosti oralni kirurg odlučuje jeste li kandidat za ovaj postupak. Protokol je potpuno bezbolan i traje svega 30-45 minuta. Nakon ugradnje pacijentu se daju sve upute, dok se privremeni zubi dobivaju unutar 24 sata!

Nobel Biocare

N-dent je licencirana ordinacija izvrsnosti za Nobel Biocare implantate. Naše iskustvo u implantologiji dugo preko 20 godina zaslužno je za više od 5000 uspješno postavljenih implantata.