Dijagnostika

ORTOPANTOMOGRAM / RADIOVIZIOGRAFIJA

Dobra dijagnostika početak je svakog uspješnog zahvata u dentalnoj medicini. Stoga, u našoj su vam ordinaciji na jednom mjestu dostupne najsuvremenije RTG dijagnostičke usluge koje su korisne prije, tijekom, ali nakon stomatoloških zahvata.

Standardno se radi ORTOPANTOMOGRAM (OPT) – snimka cijele čeljusti i RADIOVIZIOGRAFIJA (RVG) - mala snimka zuba

dijagnostika